İletişim 0 (332) 352 42 45
info@konyastkplatformu.org.tr
Nişantaşı Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. Sefa İş Merkezi 28/203 ve 204 Selçuklu/Konya

KAMUOYU VE SİVİL TOPLUM GÖNÜLLÜLERİNE DUYURU

İlk gençlik yıllarından itibaren hayatının her döneminde Sivil Toplumda ve Sivil Hayatta aktif görevler üstlenip, bunun son altı yılında Konya STK Platform Başkanlığı görevini yürütmekte iken, önümüzdeki aylarda uzun dönemli olarak şehir dışında bulunacağımdan dolayı, Platform Başkanlığından ayrılmış bulunuyorum. En son yapılan Genel Kurulumuzda alınan ‘altı yıl görev süresi’ kararı kapsamında 2015 yılı Nisan ayında devraldığım görevi altı yılın tamamlanma dönemi olan 2021 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle devretmiş bulunuyorum. İdari görevin ötesinde, Sivil hayattan ayrılmamız mümkün değildir. Resmi görevler gelir, gider; ancak biz, ömrümüz ve şartlarımız izin verdiği ölçüde, Sivil Topluma hizmet etmeye her daim devam edeceğiz.

Şehrimizin, ülkemizin ve insanlığın karşı karşıya kaldığı tüm problemlere İslami bir bakış açısıyla yaklaşarak, ‘İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten meneden bir topluluk bulunsun’ düsturu çerçevesince, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. Gayemiz bu olması nedeniyle herhangi bir şahsi, siyasi, bürokratik ya da ekonomik gaye taşımadan bu hal üzere olmaya gayret ettik.

Konya olarak Sivil Toplum faaliyetlerinin ulaştığı aşamada, kurumsallaşma sürecinde ve doğruları haykırma misyonunda mütevazı da olsa bir katkı sağlamaya çalıştık. Yurtiçi ve yurtdışı proje ve programlarımızla, düzenlemiş olduğumuz toplantı, seminer, kongre ve konferanslarla, hazırlayıp kamuoyu ve ilgililerine sunmuş olduğumuz fizibilite ve raporlarla, basın açıklaması ve bildirilerimizle hep doğruları haykırmaya çalıştık. Aktif olmaktan, sorumluluk üstlenmekten korkmadık. Farklı şehir ve ülkelerle sağladığımız ilişki ve iletişimle ‘ortak aklı’ harekete geçirmeye çalıştık. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada bırakmışsak, ne mutlu! Bütün bu çalışma ve gayretlerimizin ecir ve mükâfatını da bu dünyada ve kullardan beklemiyoruz.

Önümüzdeki dönemde Sivil faaliyetlerin daha da gelişmesini, sadece zor zamanlarda değil tüm dönemlerde topluma sigorta işlevi görecek bir mekanizmanın devamlılığını hep beraber sağlamamız gerekiyor. Nasıl 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz gibi süreçlerde bu birlik ve beraberlik duygusu perçinlenmiş, bizler en ön saflarda bu harekete destek vermişsek, önümüzdeki dönemlerde daha güçlü mesajlar vermek ve mazlumun, haksızlığa uğramışın ve zayıf kalanların destekçisi olmak durumundayız.

Bu duygu ve düşüncelerle; birlikte çalışmaktan onur duyduğum kişi, kurum, kuruluş, kamuoyu ve Sivil Toplum gönüllülerine saygı ve muhabbetlerimi sunuyor, herkesi Sivil harekete destek olmaya davet ediyorum.

Konya STK Platformu Başkanı

Muhsin GÖRGÜLÜGİL

Konya STK Üyeler Tüm Üyeler